Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

EU-forskningsprojekt ger hopp om sundare högtider

Europeiska kommissionen
Pressmeddelande
Bryssel den 21 december 2012

Forskare i Europa har tagit ett stort steg framåt i arbetet med att hitta ett alternativ till tillsatserna av svaveldioxid i rött vin och andra livsmedel, t.ex. torkad frukt. Det finns nu hopp om att miljoner människor kommer att få uppleva sundare högtider i framtiden.

Svaveldioxid (SO2) märks med E220 på livsmedelsförpackningar och används som konserveringsmedel för viss torkad frukt. Vid vinframställning används det som medel mot mikroorganismer och antioxidant. De flesta människor klarar en liten mängd svaveldioxid i maten, men vissa kan få allergiska eller andra reaktioner, t.ex. huvudvärk.

Det EU-finansierade projektet so2say leds av ttz Bremerhaven som är ett icke-vinstdrivande center för tillämpad forskning i Tyskland. Inom projektet tror man sig nu ha identifierat en kombination av två extrakt som kan användas i stället för svaveldioxid. Båda förekommer naturligt i vin. Forskarna menar att förekomsten av svaveldioxid i t.ex. vin skulle kunna minskas med över 95 %...


Source: EU-forskningsprojekt ger hopp om sundare högtider
Author: EU


Date: 2012-12-21

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: