Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!




RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Miljö – Mer pengar till stöd för Interpol och kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter

Europeiska kommissionen
Pressmeddelande
Bryssel den 21 december 2012

EU-kommissionen kommer att bidra med nära två miljoner euro till Interpols arbete för att bekämpa naturvårdsbrott och för att skydda världens naturresurser mot den internationella illegala handeln med vilda djur och växter. Under de kommande tre åren kommer finansiering på motsvarande 1,73 miljoner euro från EU att satsas på Interpols projekt Combat Wildlife Crime inom ramen för den internationella sammanslutningen ICCWC (International Consortium on Combating Wildlife Crime), där även sekretariatet för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) ingår samt FN:s drog och brottsbekämpningsbyrå (UNODC), Världsbanken och Världstullorganisationen (WCO)...


Source: Miljö – Mer pengar till stöd för Interpol och kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter
Author: EU


Date: 2012-12-21

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: