Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Okolje: dobra novica za naravo v Evropi

Evropska komisija
Sporočilo za medije
Bruselj, 26. novembra 2012

Omrežje Natura 2000 se je povečalo za skoraj 25 000 km2 neprecenljive narave. To omrežje zavarovanih območij je osnovno orodje EU v boju za ohranitev bogate evropske biotske raznovrstnosti. Komisija je zdaj uradno odobrila, da se v omrežje vključi 235 nadaljnjih območij, za katera so države članice predlagale, da se priznajo kot „za Skupnost pomembna območja“. Države članice bodo imele na voljo šest let, da vzpostavijo potrebne ukrepe za zaščito teh območij. Zadnja posodobitev zadeva 20 držav članic in zajema vseh devet biogeografskih regij omrežja – alpsko, atlantsko, črnomorsko, borealno, celinsko, makaronezijsko, sredozemsko, panonsko in stepsko regijo. Natura 2000 zdaj zajema 768 000 km2 (17,9 %) kopnega EU in več kot 217 000 km2 (približno 4 %) njenih morij...


Source: Okolje: dobra novica za naravo v Evropi
Author: EU


Date: 2012-11-26

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: