Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Miljö – En bra dag för Europas natur

Europeiska kommissionen
Pressmeddelande
Bryssel den 26 november 2012

Natura 2000 utökas med ovärderliga naturområden med en yta på nästan 25 000 km2. Detta nätverk av skyddade områden är EU:s viktigaste redskap i kampen för att bevara Europas rika biologiska mångfald. Kommissionen har nu formellt godkänt ytterligare 235 områden som medlemsländerna har föreslagit som ”områden av gemenskapsintresse”. Medlemsländerna har sex år på sig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda dessa områden. Den senaste utökningen berör 20 medlemsländer och omfattar nätverkets samtliga nio biogeografiska regioner – alpin region, atlantisk region, Svartahavsregion, boreal region, kontinentalregion, makaronesisk region, Medelhavsregion, pannonisk region och stäppregion. I Natura 2000 ingår nu 768 000 km2 (17,9 %) av EU:s landareal och mer än 217 000 km2 (cirka 4 %) av EU:s hav...


Source: Miljö – En bra dag för Europas natur
Author: EU


Date: 2012-11-26

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: