Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Fiske: kommissionen föreslår en handlingsplan till skydd för havsfåglar

Europeiska kommissionen
Pressmeddelande
Bryssel den 16 november 2012

I dag antog Europeiska kommissionen en handlingsplan för att ta itu med den oavsiktliga fångsten av havsfåglar i fiskeredskap. Forskningen har visat att ett stort antal fågelarter, bland annat albatrosser, petreller, liror, alkor, dykänder och lommar, varje år fångas i fiskeredskap. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda havsfåglar mot att fastna i fiskeredskap har varit verkningslösa. I den nya handlingsplanen presenteras förvaltningsregler som så långt det är praktiskt möjligt ska minska bifångsten av havsfåglar. Handlingsplanen är främst inriktad på fiske med långrev och fasta nätredskap, där bifångsten är störst, men planen tar också upp andra fiskeredskap som trål och snörpvad. Planen omfattar en mängd olika punkter i 30 rekommenderade åtgärder som kombinerar bindande och frivilliga insatser. Reglerna ska gälla för fiskefartyg från EU både i EU-vatten och utanför, men också för fartyg från andra länder än EU som fiskar i EU:s vatten...


Source: Fiske: kommissionen föreslår en handlingsplan till skydd för havsfåglar
Author: EU


Date: 2012-11-19

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: