Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Elbasan: Shpërblim 4 milion lekë për 400 koka qensh!

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike të Bashkisë Elbasan, me gjoja pretekstin se në Elbasan ka qen të sëmurë dhe agresivë ajo vë si shperblim me date 13/09/2013 ora 12.00, 4 milion lekë për të sjellë 400 koka qensh në tryezën e bashkisë.
Ju lutem kërkojini përsonave përgjegjës Ing Irland Sina dhe Alketa Merkja
të ndalojnë këtë akt sa më parë në nr Tel/Fax: +355 54 53586

Klubi për Mirëqenien e Kafshëve në Shqipëri


Author: AWCA


Date: 2013-09-12

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: