Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Qeveria: Te "tridhen" qente e rrugeve

21 mars 2013

Qente e rrugeve, pa pronare, do te numerohen dhe sterilizohen nga bashkite. Qeveria ka vendosur dje rregullat e reja te sherbimit veterinar per pushtetin vendor, ku percaktohen menyrat e identifikimit, sterilizimit dhe eliminimit te qenve dhe maceve te rruges apo qe braktisen nga pronaret.

.... Por, ekzekutimi nuk do te behet ne rruge. "Eliminimi i kafsheve kryhet me metoden e eutanazise nga mjeku veteriner qe ushtron praktiken mjekesore veterinare, duke perdorur nje nga produktet mjekesore veterinare te miratuara".


Source: Qeveria: Te "tridhen" qente e rrugeve
Author: Gazeta Panorama


Date: 2013-03-21

Share

Filter: 
1-13
2020-01-25
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
1-13

For correspondents:
Username:

Password: